Day: April 22, 2020

เทอร์โมพลาสติก

“เทอร์โมพลาสติก” พลาสติกที่รีไซเคิลได้

ก่อนที่เราจะพูดถึง “เทอร์โมพลาสติก” พลาสติกที่รีไซเคิลได้ เราควรจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าพลาสติกคืออะไร พลาสติกก็คือ สารที่ทำให้เป็นรูปร่างได้ด้วยความร้อน นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้เพราะทั้งเบา เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าได้ดี แต่ข้อเสียของพลาสติกก็คือเมื่อได้เจอความร้อนจนถึงจุดๆ หนึ่งแล้วก็จะหลอมเหลวไป แล้ว…เทอร์โมพลาสติกคืออะไร? ตัวพลาสติกเองนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภท นั่นก็คือ พลาสติกแบบเทอร์โมเซ็ต เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และต้องรอเวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ส่วนเทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ และตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็จะมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรวิ่งไปในทิศทางเดียวกันส่วนภายในก็จะมีตัวเลขกำกับเพื่อบอกถึงชนิดของพลาสติก พลาสติกเบอร์ 1 PET หรือ Polyethylene Terephthalate เป็นพลาสติกใสที่นิยมนำไปผลิตเป็นขวดน้ำ ขวดใส่น้ำมันพืช เป็นต้น สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยทำเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์ต่างๆ ได้ พลาสติกเบอร์ 2 HEPE หรือ High […]