เครื่องวัดของเหลว กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

เครื่องวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัด flow meter เป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดของเหลวนอกเหนือจาก เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะคอยวัดให้เราถึง อัตราการเคลื่อนที่ของไหล ผ่าน ภาชนะ โดยของไหลนั้นคือสสารที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตามภาชนะที่ใส่ บรรจุ หรือ ลำเลียง  โดยอุปกรณ์ที่ใช้การวัดความไหลนั้นก็คือ “เครื่องวัด” นั้นเอง และ สำหรับคนที่คลุกคลีกับเครื่องมือนี้อาจจะรู้จักอยู่ แล้ว แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักวันนี้เรามีเรื่องราวของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับการไหล ที่ถูกใช้ใน เครื่องวัด กันครับ 

อุณหภูมิ 

อุณหภูมินั้นมีผลต่อการไหลเช่นเดียวกัน โดยถ้าหากเกิดจากการแลกเปลี่ยนความร้อน หรือ ความเย็นในขณะที่เคลื่อนที่  จะส่งผลให้ความหนืด ความหนาแน่น และตัวแปรอื่น ๆ นั้นเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แล้วแต่สถาณะของ “ของไหล” ณ.ตอนนั้น ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิไว้ เพื่อนำมาเป้นค่าชดเชยในการวัด 

ความหนืด 

ความหนืดนั้น หรือ เรียกอีกชื่อว่า “ค่าแรงต้านการของไหล” โดยค่านี้จะเป็นค่าลักษณะเฉพาะตัวของ ของไหลต่าง ๆ โดยถ้าหากค่าความหนืดสูงมากเท่าใด ก็จะต้องใช้ค่าแรงดัน  มากเพื่อให้ของไหลนั้นสามารถเคลื่อนที่ 

ความอัดตัวได้ 

ความอัดตัวนั้นเป้นค่าที่บ่งบอก ปริมาตรต่อความดัน โดยเมื่อเกิดให้ความดันที่ของเหลวแล้ว ปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ โยในส่วนของ ของเหลวนั้น  การเปลี่ยนแปลงนั้นค่อนข้างจะมีค่าน้อย จึงไม่ค่อยมีการคิดตาม แต่ถ้าหากของไหลที่เป็นไอ แล้ว ความดันนั้นะมีผลต่อ ปริมาตรอย่างยิ่ง จึงต้องนำค่ามาคิดด้วย 

ดังนั้นนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัด และปัจจัยที่ทำให้เกิดการไหล นั้นเอง สำหรับใครทีอยากจะรู้ว่า เครื่องวัด ไว้ใช้ทำอะไรไว้ครั้วงหน้าเราจะมาบอกนะครับ ต่ำวหรับบทความนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน ไว้ครั้งหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับ